Loại xe được cung cấp bởi Honda Việt Nam và được bán từ các Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Việt Nam ủy nhiệm.

THỜI HẠN BẢO HÀNH

Loại xe và thời gian bản hành 3 năm

 
Thời gian bảo hành Sửa chữa bảo hành
3 năm hoặc 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, kể từ thời điểm sản phẩm đươc chính người dùng dầu tiên mua lần đầu/ ngày đăng ký chứng nhận bảo hành. Việc sửa chữa bảo hành bao gồm việc sửa chữa cần thiết để sửa chữa khuyết tật của vật liệu hoặc/và do nhà cung cấp bởi công ty Honda Việt Nam, ngoại trừ các thành phần dưới đây:

– Các chi tiết hao mòn tự nhiên, các loại dầu mỡ.

– Những phụ tùng nằm trong mục “3. Không bao gồm trong bảo hành”.

– Bình điện MF: Thời hạn bảo hành của bình điện MF là 12 tháng hoặc 10.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Tuy nhiên nếu hư hỏng do cách sử dụng sai như: quá sạc, phóng điện quá mức sẽ không được bảo hành.

– Những bộ phận được thay thế tại cửa hàng không phải Cửa hàng do Honda ủy nhiệm.

Loại xe và thời gian bản hành 2 năm

Thời gian bảo hành Sửa chữa bảo hành
2 năm hoặc 20.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, kể từ thời điểm sản phẩm đươc chính người dùng dầu tiên mua lần đầu/ ngày đăng ký chứng nhận bảo hành. Việc sửa chữa bảo hành bao gồm việc sửa chữa cần thiết để sửa chữa khuyết tật của vật liệu hoặc/và do nhà cung cấp bởi công ty Honda Việt Nam, ngoại trừ các thành phần dưới đây:

– Các chi tiết hao mòn tự nhiên, các loại dầu mỡ.

– Những phụ tùng nằm trong mục “3. Không bao gồm trong bảo hành”.

– Bình điện MF: Thời hạn bảo hành của bình điện MF là 12 tháng hoặc 10.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Tuy nhiên nếu hư hỏng do cách sử dụng sai như: quá sạc, phóng điện quá mức sẽ không được bảo hành.

– Những bộ phận được thay thế tại cửa hàng không phải Cửa hàng do Honda ủy nhiệm.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Người viết